Navigácia

 • Detský fašiangový karneval

  Detský fašiangový karneval

  Pozývame všetky deti na detský fašiangový karneval, ktorý sa uskutoční dňa 25.02.2019 o 15,00 hod. v kultúrno-športovej hale v Podbieli. Tešíme sa zaujímavé masky a dobrú zábavu.

 • OZNAM ÚPSVaR Námestovo

  OZNAM ÚPSVaR Námestovo

  Vážení rodičia, v poslednom období bol v našom okrese zaznamenaný narastajúci výskyt závažných prípadov súvisiacich s používaním internetu maloletými deťmi (najmä šírenie fotografií a videí detí s nevhodným obsahom na sociálnych sieťach, zneužívanie profilov iných detí, zosmiešňovanie, ohováranie a iné spôsoby vzájomného ubližovania si prostredníctvom internetu a podobne, čo môže byť kvalifikované ako trestný čin).

  V záujme bezpečnosti Vašich detí Vás preto žiadame o zabezpečenie zvýšeného dohľadu nad časom a spôsobom tráveným na internete.

  Internet je verejné miesto a Vaše deti za počítačom nemusia byť v bezpečí!

  V prípade Vášho záujmu o problematiku rizík vo virtuálnom svete odporúčame  navštíviť webovú stránku, kde nájdete nielen príručku pre rodičov ,,Ako nestratiť dieťa vo svete internetu“, ale aj  mnoho užitočných informácií a iných náučných a zábavných aktivít pre Vás a Vaše deti:  http://sk.sheeplive.eu/na-stiahnutie/prirucky 

  Ďalšie užitočné odkazy:

  www.bezpecnyinternet.sk

  www.zodpovedne.sk

  https://www.detinanete.sk/spoznajte-digitalne-rodicovstvo/

  V oblasti bezpečnosti Vašich detí na internete môžete kontaktovať odborných zamestnancov CPPPaP Námestovo, tel.: 043/5581066;  0911 127 111;  CPPPaP Tvrdošín, tel.043/5391160; 0911 539 116,  ktorí Vám radi pomôžu a poradia.

  Ďakujeme za Vašu spoluprácu. 

   

 • Stretnutie s Mikulášom

  Do galérie Stretnutie s Mikulášom boli pridané fotografie.

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScSuplovanie boli aktualizované
 • Vianočné pohladenie

  Do galérie Vianočné pohladenie boli pridané fotografie.

  V predvianočnom čase Základná škola v Podbieli v spolupráci so SZUŠ pána Rosinu v Tvrdošíne organizovala podujatie s názvom Vianočné pohladenie. Žiaci zo spomínaných škôl pripravili vianočný program. Následne po vystúpení žiakov sa všetci mohli občerstviť koláčikmi a dobrotami, ktoré pripravili maminky a staré mamy našich žiakov. Pán starosta Slavomír Korčuška pripravil vianočný punč. Celá akcia bola spojená s dobrovoľnou finančnou zbierkou pre Riška Opateru. Vyzbieralo sa 612 € a týmto všetkým srdečne ĎAKUJEME!

 • Aktivity v druhej triede

  Do galérie Aktivity v druhej triede boli pridané fotografie.

  Žiaci našej školy sa zapojili do projektu Vianočnej Pošty. Starkým totiž začínajú Vianoce prvým pozdravom na stolčeku. Tak sa  deti rozhodli potešiť seniorov v Centre sociálnych služieb Krulov v Kružlove. Svoje obrázky i pohľadnice s pekným venovaním spoločne poslali poštou do tohto zariadenia, aby aj takýmto spôsobom priniesli radosť druhým.

  Predvianočný čas sme sa rozhodli stráviť na vyučovaní aj kreatívne – tvorbou vianočných anjelov. Pri ich tvorení sme si užili veľa radosti a smiechu.

  V rámci projektu Detský čin pomoci sme sa rozhodli spríjemniť si okolie školy a vyzbrojení farbami a štetcami sme sa vybrali maľovať koridor medzi školou a športovou halou. S mnohých návrhov sme niektoré preniesli z papiera na stenu.

 • Predajná výstava adventných vencov

  Do galérie Predajná výstava adventných vencov boli pridané fotografie.

  Pozývame všetkých na Predajnú výstavu adventných vencov, ktoré vyrobili naši žiaci spolu so svojimi rodičmi. Výstava bude od 28.11. do 30.11.2018 v čase od 13,00-16,00 hod. v priestoroch Základnej školy.

 • Drevený gotický kostol Všetkých svätých v Tvrdošíne

  V súlade s učivom vlastivedy žiaci 4. ročníka navštívili mesto Tvrdošín. Prezreli si Drevený gotický kostol Všetkých svätých z prvej polovice 15. storočia. Následne navštívili súkromnú ART galériu Schürger, kde si prezreli diela Martina Augustina. Pri prechádzke v parku neprehliadli ani sochu prvého predsedu Slovenskej národnej rady, Jozefa Miloslava Hurbana a pomník padlým v 1. svetovej vojne.  

 • Výstava ovocia a zeleniny

  Do galérie Výstava ovocia a zeleniny boli pridané fotografie.

  Toto všetko vypestovali dôchodcovia z našej obce a my so žiakmi sme mohli na pripravenej výstavke obdivovať výsledky ich práce.

 • Čistenie studničky

  Žiaci tretieho ročníka sa učili o zdrojoch vody, preto boli vyčistiť studničku...

 • Divadelné predstavenie JANKA a DANKA

  Do galérie Divadelné predstavenie JANKA a DANKA boli pridané fotografie.

  Rozprávkové postavičky Janka a Danka vyskočili z knižky a zavítali do Podbiela, aby sa zabavili s deťmi z Materskej aj Základnej školy.

 • Štvrtáci na Skalke pod Javorovým vrchom

  Do galérie Štvrtáci na Skalke pod Javorovým vrchom boli pridané fotografie.

  Štvrtáci sa s letom rozlúčili turistikou. Navštívili Skalku na Medvedzí pod Javorovým vrchom, aby sa kochali krásnym výhľadom na okolité mestá a obce. Na samotný výhľad si museli počkať, pretože hmla-tajnostkárka najskôr pred nimi chcela všetko utajiť. Sila slnka bola mocnejšia a premohla ju. Hry v prírode ukončili aj pobytom na out-door ihrisku.   

 • Návšteva u rezbára p. Róberta Veselého

  Do galérie Návšteva u rezbára p. Róberta Veselého boli pridané fotografie.

  Vo štvrtok a piatok dopoludnia navštívili žiaci pána Róberta Veselého. Dôvodom návštevy boli drevené sochy, ktoré pán rezbár vyrobil. V úvode nás informoval, že ich robil tak trochu bezhlavo. Až keď sme mali možnosť sochy uvidieť, pochopili sme bezhlavosť jeho práce. Sochy sa nám veľmi páčili a preto sme si urobili niekoľko záberov pre spomienku. V závere nás pán Veselý previedol svojou dielničkou a porozprával o svojej práci. Pánovi rezbárovi ďakujeme a prajeme veľa úspechov vo svojej práci.

 • Didaktické hry

  Za krásneho slnečného počasia sme sa v piatok ráno o deviatej vybrali so žiakmi 1.,2.a 3.ročníka na Hámor. Najskôr sme kráčali po hlavnej ceste, kde sme si overili pravidlá cestnej premávky. Na Hámri sme pozorovali okolitú prírodu a prekonávali jej prekážky. Pri oddychu sme zjedli všetky dobroty z domu. Zahrali sme sa hru v ktorej sme hľadali kameň, drevo, listy, byliny a následne sme ich zatrieďovali do živej a neživej prírody. Oboznámili sme sa s používaním plynovej masky. Cestou späť sme kráčali po cyklotrase, kde sme pozorovali Studený potok a život v chránenom pásme Oravy. Do školy sme sa vrátili nadšení, s mnohými zážitkami.  

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Na návšteve v ZŠ Nižná

  V Základnej škole v Nižnej zahrali druháci divadlo O strachovej veži. Všetkým sa návšteva a vzájomné posedenie veľmi páčilo.

 • Koncert žiakov našej školy

  Do galérie Koncert žiakov našej školy boli pridané fotografie.

  Posledné dni v škole sme si so žiakmi našej školy spestrili pekným koncertom. Predviedli sa na ňom tí žiaci, ktorí svoj voľný čas trávia usilovným cvičením na hudobný nástroj, ale aj tí, ktorí si radi a zo srdca  zaspievajú.

 • Výstava kaktusov

  Prváci a druháci na výstave kaktusov u pána Turčáka.

 • Dopravné ihrisko - 1.a 2. ročník

  Dopravnú výchovu absolvovali na mobilnom detskom dopravnom ihrisku aj prváci a druháci.

 • Dopravné ihrisko

  Dňa 19.06. - dopravná výchova žiakov všetkých tried prostredníctvom mobilného dopravného ihriska

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou v Podbieli
  027 42 Podbiel 246
 • 043/ 5381048
  0908246133
  0911035246

Fotogaléria