Navigácia

Partners

Piatok 21. 9. 2018

Zmluvy, faktúry, objednávky

Vitajte na stránke našej školy,

na ktorej nájdete všetky užitočné

informácie o nás. 

 

Novinky

 • Do galérie Koncert žiakov našej školy boli pridané fotografie.

  Posledné dni v škole sme si so žiakmi našej školy spestrili pekným koncertom. Predviedli sa na ňom tí žiaci, ktorí svoj voľný čas trávia usilovným cvičením na hudobný nástroj, ale aj tí, ktorí si radi a zo srdca zaspievajú.

 • Dňa 19.06. - dopravná výchova žiakov všetkých tried prostredníctvom mobilného dopravného ihriska

 • Do galérie MDD na Liptove boli pridané fotografie.

 • Naše naj-speváčky ľudových piesní - Lea Malatinková, Barborka Bullová, Anetka Veselá - nás reprezentovali na speváckych súťažiach Slávik Slovenska a Matičný slávik. Veľmi sa tešíme z toho, že v obidvoch súťažiach sa Lea Malatinková umiestnila na 1.mieste. GRATULUJEME!!!!!!!!

 • V prírode

  Za slnečného dňa sme sa vybrali zbierať púpavy a viť z nich venčeky. Inokedy sme skúšali do púpav fúkať a pozorovať let semienok. Podarilo sa nám to zachytiť v maľbe. Na Deň Zeme sme čistili okolie rieky a učili sa hádzať kamienky. Vytvorili sme peknú zemeguľu a plagát. Zistili sme, že sa odpadové materiály môžu ešte využiť. Tak sme vyrobili telefóny z použitých CD-čiek. V prírode sme pozorovali hmyz. Zaujali nás lienky, preto sme papierové lienky nalepovali na steblá papierovej trávy. Všetko čo sme sa o lienke dozvedeli sme využili v samostatnej práci v čítaní s porozumením o lienke. Kvety, ktoré sme pozorovali v prírode sme na výtvarnej výchove a prvouke maľovali, odtláčali a nalepovali. Zaujímavým zážitkom bolo stretnutie s malými kozliatkami.

 • Víťazky školského kola recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín - Ninka Krížová a Lea Malatinková - nás úspešne reprezentovali na okresnom kole a gratulujeme najmä Ninke Krížovej, ktorá sa vo svojej kategórii umietnila na 2.mieste.

 • Deň Zeme vznikol ako reakcia na rozsiahle poškodzovanie životného prostredia. Tento deň sa začal oslavovať od roku 1970. Jeho cieľom je pripomenutie si našej závislosti na cenných daroch poskytované Zemou, a preto sa treba venovať otázkam životného prostredia a prostredníctvom spoločného celosvetového úsilia chrániť jej poklady pre budúce generácie ľudí a ostatných tvorov žijúcich na Zemi.Aj žiaci našej školy sa pridali k tejto iniciatíve zberom odpadu v okolí školy a obce - takto sa darilo najmladším - prvákom.

 • Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do organizovania Dňa narcisov. Vďaka dobrovoľným príspevkom, ktoré boli v obci Podbiel vyzbierané, sme Lige proti rakovine zaslali sumu 407,49 eur. V mene ľudí chorých na rakovinu ďakujeme!!!!


 • Do galérie Naši budúci PRVÁCI boli pridané fotografie.

  Dnes sa na našej škole konal Zápis predškolákov do 1. ročníka. Prišli sa zapísať veľmi šikovné deti, ktoré ukázali predovšetkým odvahu. S chuťou sa pustili do riešenia úloh, ktoré sme si pre nich pripravili, recitovali a spievali a odpovedali na množstvo našich otázok. Niektorí z nich nám prezradili, aké školské tašky so svojimi rodičmi už stihli nachystať. Už teraz sa veľmi tešíme ako dobre nám spolu bude od septembra 2018.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou v Podbieli
  027 42 Podbiel 246
 • 043/ 5381048
  0911035246
  0908246133

Fotogaléria