Navigácia

Profil verejného obstarávateľa

Súhrná správa 1

Súhrnná správa

o zákazkách s cenami  ≥ 1.000 eur bez DPH v zmysle § 9 ods. 9 ZVO

k 31. 3. 2014  

P.

č.

 

Predmet zákazky

Hodnota zákazky

Obchodné meno,   sídlo alebo miesto podnikania dodávateľa

 1.

 Zmiešaná dodávka potravín

   1 780,09

 Potraviny Dudášik Podbiel

 2.

 Dodávka plynu

   9 487,50

 RWE Gas Slovensko Bratislava

 3.

 Dodávka elektriny

   3 000,00

 SSE,a.s. Žilina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou v Podbieli
    027 42 Podbiel 246
  • 043/ 5381048
    0908246133
    0911035246

Fotogaléria