Navigácia

Organizačná štruktúra

Nadpis

 

                   Organizačná štruktúra ZŠ s MŠ Podbiel

                                       starosta obce

 

                Rada školy                        riaditeľka školy                  Združenie rodičov školy

                                                                                                                                         

       

                     vedúca MZ                                                zástupkyňa r.š. pre MŠ                            vychovávateľka ŠKD

                                          

                   -  tried.učiteľ 1.st.ZŠ                                             - tried.učiteľ MŠ

                   -  uvádz.učiteľ 1.st.ZŠ -    zač.učiteľ                 - uvádz.učiteľ MŠ   -    zač.učiteľ MŠ

                   -  samostat.učiteľ 1.st.ZŠ                                   - samostat.učiteľ MŠ

                   -  učiteľ 1.st.ZŠ s 1.atestáciou                           - učiteľ MŠ s 1.atestáciou

                   -  učiteľ 1.st.ZŠ s 2.atestáciou                           - učiteľ MŠ s 2.atestáciou                                                                                         

                   - pedagogický asistent učiteľa

                   -  výchovný poradca, koord. prevencie            - školníčka-práčka 

                   -  koordinátor environmentálnej výchovy

                   -  vedúci záujmových útvarov

                   - školníčka ZŠ                       

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou v Podbieli
    027 42 Podbiel 246
  • 043/ 5381048
    0908246133
    0911035246

Fotogaléria