Navigácia

Partners


Sobota 27. 2. 2021

Kalendár

Zmluvy, faktúry, objednávky

Vitajte na stránke našej školy,

na ktorej nájdete všetky užitočné

informácie o nás. 

 

 • Žiaci 1.stupňa ZŠ pokračujú od 22.02. v prezenčnej výučbe podľa platného rozvrhu vyučovania. Nástup žiaka do školy je podmienený negatívnym testom alebo potvrdením o platnej výnimke zákonného zástupcu žiaka. Negatívny test musí byť nie starší ako 7 dní. Žiadame rodičov žiakov ZŠ aj detí MŠ, aby v pondelok doniesli aktuálne čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti. Rodičia ZŠ ho môžu poslať aj cez aplikáciu EduPage - z rodičovského konta /v časti Žiadosti/Vyhlásenia/.

  Zároveň je od 22.02. v plnej prevádzke aj ŠKD, MŠ a ŠJ.

 • Riaditeľstvo ZŠ s MŠ v Podbieli oznamuje, že ZŠ, ŠKD aj MŠ budú od 08.02.2021 v plnej prevádzke a žiaci 1.stupňa prechádzajú na prezenčné vzdelávanie podľa rozvrhu platného do 18.12.2020. Podmienkou vstupu žiakov do ZŠ a detí do MŠ je platný negatívny test aspoň jedného zákonného zástupcu, ktorý doloží vyplneným čestným prehlásením. Čestné prehlásenie je k dispozícii na stránke školy pod týmto oznamom, prípadne si ho môžete v priebehu piatku vyzdvihnúť na Obecnom úrade v Podbieli. Rodičia detí MŠ ho môžu vyplniť pri nástupe dieťaťa v pondelok ráno priamo v MŠ. Žiaci 1.stupňa ZŠ sa netestujú, aj keď presiahli vek 10 rokov.

 • Na základe rozhodnutia Ministra školstva SR a po dohode so zriaďovateľom školy v súvislosti s vývojom epidemiologickej situácie na Slovensku s účinnosťou od 18. januára 2021 v ZŠ v Podbieli všetci žiaci pokračujú vo vzdelávaní dištančnou formou až do odvolania. MŠ bude od 18.1. v prevádzke.

 • OZNAM

  Na základe rozhodnutia Ministra školstva SR a po dohode so zriaďovateľom školy v súvislosti s vývojom epidemiologickej situácie na Slovensku s účinnosťou od 11. januára 2021 sa mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v ZŠ v Podbieli a všetci žiaci budú vzdelávaní dištančnou formou. Prerušuje sa aj prevádzka MŠ v Podbieli zatiaľ do 18. januára alebo podľa vývoja epidemiologickej situácie.

 • Posledný deň pred Vianočnými prázdninami sme mali v triedach besiedky, na ktorých sme privítali aj Mikuláša a predviedli mu vianočný program.

 • Na základe usmernenia ministerstva školstva a po dohode so zriaďovateľom, riaditeľstvo ZŠ s MŠ Podbiel oznamuje všetkým rodičom, že od 21.12.2020 – 10.01.2021 majú všetky deti v základnej škole vianočné prázdniny a v materskej škole je prerušená prevádzka.

 • PYTAGORIÁDA 2020

  Dňa 9.12. prebehlo školské kolo matematickej súťaže Pytagoriáda, do ktorej sa zapojili žiaci 3. a 4.ročníka. Najlepší riešitelia: V 4.ročníku Monika Lorincová, v 3.ročníku Tomáš Mores. Gratulujeme!!!!!

 • On-line informatická súťaž iBobor

  Dňa 10. a 13.novembra 2020 sa žiaci 3. a 4.ročníka zapojili do celoslovenskej on-line informatickej súťaže iBobor, kde si overovali svoje vedomosti z informatiky. Z 18 prihlásených žiakov bolo 14 úspešných riešiteľov a najlepšie nás reprezentovala P.Butková, ktorá vyriešila všetky úlohy na 100% a A.Škovránková, ktorá riešila úlohy správne na 91%. Všetkým úspešným riešiteľom gratulujeme!!!!

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou v Podbieli
  027 42 Podbiel 246
 • 043/ 5381048 = ZŠ
  0908246133
  0902611310
  043/5381034 = MŠ, ŠJ

Fotogaléria