Navigácia

Partners

Štvrtok 14. 12. 2017

Zmluvy, faktúry, objednávky

Vitajte na stránke našej školy,

na ktorej nájdete všetky užitočné

informácie o nás. 

 

Novinky

 • 16.11. 2017 podvečer sa naša štvrtácka trieda na pár hodiniek premenila na kaviarničku. Nie hocijakú kaviarničku ale rovno na matematickú.

  Po niekoľko týždňových prípravách sme mohli konečne našim rodičom ukázať čo všetko na našej "zázračnej" matematike vlastne robíme.

  Už pri vstupných schodoch sme ich pekne uvítali, pred dverami kaviarničky sa rodičia podpísali do knihy návštev, pekne si ich usadili a keď už boli všetci v plnom počte (23 žiakov a 27 rodinných príslušníkov :O ) spustili sme vír matematiky.

 • Do galérie Angličtina - PREDŠKOLÁCI boli pridané fotografie.

  Práca našich predškolákov na hodine anglického jazyka.

  Spievame, tancujeme, kreslíme, cvičíme, hráme sa a to po ANGLICKY.

 • Projekt žiakov 4.ročníka

  Žiaci štvrtého ročníka boli zapojení do projektu Misia modrá planéta s Kozmixom, ktorý zahŕňal témy environmentálnej výchovy na 1. stupni ZŠ. Projekt spájal aktivity v škole a v teréne s kreatívnou hrou a interaktívnymi cvičeniami. Je ukážkou inovatívneho vyučovania, ktoré je pre žiakov motivujúce a zábavné. Žiaci si vytvorili na novej planéte novú základňu a riešili vážne problémy: doprava, zásoby energie, čo s odpadom, ako zdravo žiť na našej novej planéte. Myslím, že sa im to podarilo.

 • Najväčšie očakávanie v očiach mali prvý deň naši najmenší prváci. Pohodlne sa usadili v laviciach a s veľkou chuťou sa pustili do riešenia úloh, ktoré mali pripravené. Zahrali sme si divadielko O dedkovi ako ťahal repu a pripomenuli sme si, že vzájomná spolupráca a pomoc je v skupine veľmi dôležitá. Po splnení všetkých úloh boli deti pasované za prvákov. Dnes už sú to tí praví skúsení prváci, ktorí majú tieto nesmelé začiatky za sebou a 1.štvrťrok zvládli spolu so svojou pani učiteľkou a rodičmi veľmi dobre. Pozrite si video.

 • Do galérie iBobor - vyhodnotenie boli pridané fotografie.

  V kategórii Drobec boli úspešní títo žiaci: Planietová Janka, Tesarovič Filip, Sabo Jakub, Leštinská Sofia, Lukáčik Jakub, Veselý Šimon, Mačňáková Anna.

  V kategórii Bobrík boli úspešní títo žiaci: Hric Roland, Mišagová Lea, Mäsiar Ľubko, Krížová Ninka, Pazúriková Ninka, Lucka Ťapáková.

  Vaše úspechy sú našim potešením!

 • Do galérie iBobor boli pridané fotografie.

  V dňoch 7.-8.11. sa žiaci 3. a 4. ročníka zapojili do vedomostnej súťaže s názvom iBobor.

  Túto informatickú súťaž založila v roku 2004 prof. dr. Valentina Dagienė v Litve. Symbolom súťaže sa stal usilovný, inteligentný a čulý bobor, preto sa súťaž volá po litovsky Bebras (tento názov sa používa aj v angličtine na medzinárodných podujatiach) a po slovensky Informatický bobor. Úspešná súťaž sa odvtedy rozšírila do mnohých ďalších krajín. V školskom roku 2016/2017 sa konala súťaž v 44 krajinách a zapojilo sa do nej približne 1 650 000 žiakov.

 • 7. 11. 2017

  Zdraví môžeme byť iba vtedy, ak budeme mať potravu vo vyváženom zložení. Ako pomôcku sme si vytvorili pyramídu zdravej výživy, ktorú sme využili na všetkých vyučovacích predmetoch. Deti priniesli z domu ovocie a zeleninu a vlastnoručne pripravili niekoľko zeleninových šalátov a ovocné pyré, ktoré s chuťou skonzumovali. Na ochutnávku sme pozvali prvákov, aj im naše výrobky veľmi chutili. Jesť sa dá chutne i zdravo.

  Do galérie Stravujeme sa zdravo boli pridané fotografie.

 • Rozvíjanie telesnej zdatnosti a pohybovej aktivity, výchova k ochrane zdravia a ochrane životného prostredia, bezpečné správanie sa, to bolo cieľom našich didaktických hier v prírode. Využili sme pekné počasie a vydali sme sa do prírody po cykloturistickom chodníku do susednej dediny Krivá. Prváci s druhákmi si precvičili svoje zručnosti. Prekonávali prírodné prekážky, súťažili, športovali, precvičili si orientáciu v teréne v detskej ochrannej maske, určovali svetové strany a odhadovali vzdialenosti vytýčených bodov. Ukázali sme si ako zabezpečiť prvú pomoc pri úraze, alebo ako sa chrániť pred chorobami. Porozprávali sme sa aj o zvieratách žijúcich vo voľnej prírode a zároveň aké nebezpečenstvo môže od nich hroziť.Pripomenuli sme si dôležitosť vody v prírode. Pozorovali sme prírodu, nerasty, stromy, rastliny a aj huby, zahrali sa ekologickú hru „Čo nepatrí do prírody.“ Didaktické hry v prírode splnili svoj cieľ a žiaci sa opäť naučili niečo nové nielen z teoretickej, ale aj praktickej časti.

 • 1. 11. 2017

  Do galérie Divadelné predstavenie boli pridané fotografie.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou v Podbieli
  027 42 Podbiel 246
 • 043 5381048

Fotogaléria