Navigácia

Partners


Právne informácie

Pondelok 21. 1. 2019

Zmluvy, faktúry, objednávky

Vitajte na stránke našej školy,

na ktorej nájdete všetky užitočné

informácie o nás. 

 

Novinky

 • Detský fašiangový karneval

  Pozývame všetky deti na detský fašiangový karneval, ktorý sa uskutoční dňa 25.02.2019 o 15,00 hod. v kultúrno-športovej hale v Podbieli. Tešíme sa zaujímavé masky a dobrú zábavu.

 • OZNAM ÚPSVaR Námestovo

  Vážení rodičia, v poslednom období bol v našom okrese zaznamenaný narastajúci výskyt závažných prípadov súvisiacich s používaním internetu maloletými deťmi (najmä šírenie fotografií a videí detí s nevhodným obsahom na sociálnych sieťach, zneužívanie profilov iných detí, zosmiešňovanie, ohováranie a iné spôsoby vzájomného ubližovania si prostredníctvom internetu a podobne, čo môže byť kvalifikované ako trestný čin).

  V záujme bezpečnosti Vašich detí Vás preto žiadame o zabezpečenie zvýšeného dohľadu nad časom a spôsobom tráveným na internete.

 • Do galérie Stretnutie s Mikulášom boli pridané fotografie.

 • Do galérie Vianočné pohladenie boli pridané fotografie.

  V predvianočnom čase Základná škola v Podbieli v spolupráci so SZUŠ pána Rosinu v Tvrdošíne organizovala podujatie s názvom Vianočné pohladenie. Žiaci zo spomínaných škôl pripravili vianočný program. Následne po vystúpení žiakov sa všetci mohli občerstviť koláčikmi a dobrotami, ktoré pripravili maminky a staré mamy našich žiakov. Pán starosta Slavomír Korčuška pripravil vianočný punč. Celá akcia bola spojená s dobrovoľnou finančnou zbierkou pre Riška Opateru. Vyzbieralo sa 612 € a týmto všetkým srdečne ĎAKUJEME!

 • Do galérie Aktivity v druhej triede boli pridané fotografie.

  Žiaci našej školy sa zapojili do projektu Vianočnej Pošty. Starkým totiž začínajú Vianoce prvým pozdravom na stolčeku. Tak sa deti rozhodli potešiť seniorov v Centre sociálnych služieb Krulov v Kružlove. Svoje obrázky i pohľadnice s pekným venovaním spoločne poslali poštou do tohto zariadenia, aby aj takýmto spôsobom priniesli radosť druhým.

  Predvianočný čas sme sa rozhodli stráviť na vyučovaní aj kreatívne – tvorbou vianočných anjelov. Pri ich tvorení sme si užili veľa radosti a smiechu.

 • Do galérie Predajná výstava adventných vencov boli pridané fotografie.

  Pozývame všetkých na Predajnú výstavu adventných vencov, ktoré vyrobili naši žiaci spolu so svojimi rodičmi. Výstava bude od 28.11. do 30.11.2018 v čase od 13,00-16,00 hod. v priestoroch Základnej školy.

 • V súlade s učivom vlastivedy žiaci 4. ročníka navštívili mesto Tvrdošín. Prezreli si Drevený gotický kostol Všetkých svätých z prvej polovice 15. storočia. Následne navštívili súkromnú ART galériu Schürger, kde si prezreli diela Martina Augustina. Pri prechádzke v parku neprehliadli ani sochu prvého predsedu Slovenskej národnej rady, Jozefa Miloslava Hurbana a pomník padlým v 1. svetovej vojne.

 • Do galérie Výstava ovocia a zeleniny boli pridané fotografie.

  Toto všetko vypestovali dôchodcovia z našej obce a my so žiakmi sme mohli na pripravenej výstavke obdivovať výsledky ich práce.

 • Žiaci tretieho ročníka sa učili o zdrojoch vody, preto boli vyčistiť studničku...

 • Do galérie Divadelné predstavenie JANKA a DANKA boli pridané fotografie.

  Rozprávkové postavičky Janka a Danka vyskočili z knižky a zavítali do Podbiela, aby sa zabavili s deťmi z Materskej aj Základnej školy.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou v Podbieli
  027 42 Podbiel 246
 • 043/ 5381048
  0908246133
  0911035246

Fotogaléria