Navigácia

 • Výstava ovocia a zeleniny

  Do galérie Výstava ovocia a zeleniny boli pridané fotografie.

  Toto všetko vypestovali dôchodcovia z našej obce a my so žiakmi sme mohli na pripravenej výstavke obdivovať výsledky ich práce.

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScSuplovanie boli aktualizované
 • Čistenie studničky

  Žiaci tretieho ročníka sa učili o zdrojoch vody, preto boli vyčistiť studničku...

 • Divadelné predstavenie JANKA a DANKA

  Do galérie Divadelné predstavenie JANKA a DANKA boli pridané fotografie.

  Rozprávkové postavičky Janka a Danka vyskočili z knižky a zavítali do Podbiela, aby sa zabavili s deťmi z Materskej aj Základnej školy.

 • Štvrtáci na Skalke pod Javorovým vrchom

  Do galérie Štvrtáci na Skalke pod Javorovým vrchom boli pridané fotografie.

  Štvrtáci sa s letom rozlúčili turistikou. Navštívili Skalku na Medvedzí pod Javorovým vrchom, aby sa kochali krásnym výhľadom na okolité mestá a obce. Na samotný výhľad si museli počkať, pretože hmla-tajnostkárka najskôr pred nimi chcela všetko utajiť. Sila slnka bola mocnejšia a premohla ju. Hry v prírode ukončili aj pobytom na out-door ihrisku.   

 • Návšteva u rezbára p. Róberta Veselého

  Do galérie Návšteva u rezbára p. Róberta Veselého boli pridané fotografie.

  Vo štvrtok a piatok dopoludnia navštívili žiaci pána Róberta Veselého. Dôvodom návštevy boli drevené sochy, ktoré pán rezbár vyrobil. V úvode nás informoval, že ich robil tak trochu bezhlavo. Až keď sme mali možnosť sochy uvidieť, pochopili sme bezhlavosť jeho práce. Sochy sa nám veľmi páčili a preto sme si urobili niekoľko záberov pre spomienku. V závere nás pán Veselý previedol svojou dielničkou a porozprával o svojej práci. Pánovi rezbárovi ďakujeme a prajeme veľa úspechov vo svojej práci.

 • Didaktické hry

  Za krásneho slnečného počasia sme sa v piatok ráno o deviatej vybrali so žiakmi 1.,2.a 3.ročníka na Hámor. Najskôr sme kráčali po hlavnej ceste, kde sme si overili pravidlá cestnej premávky. Na Hámri sme pozorovali okolitú prírodu a prekonávali jej prekážky. Pri oddychu sme zjedli všetky dobroty z domu. Zahrali sme sa hru v ktorej sme hľadali kameň, drevo, listy, byliny a následne sme ich zatrieďovali do živej a neživej prírody. Oboznámili sme sa s používaním plynovej masky. Cestou späť sme kráčali po cyklotrase, kde sme pozorovali Studený potok a život v chránenom pásme Oravy. Do školy sme sa vrátili nadšení, s mnohými zážitkami.  

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Na návšteve v ZŠ Nižná

  V Základnej škole v Nižnej zahrali druháci divadlo O strachovej veži. Všetkým sa návšteva a vzájomné posedenie veľmi páčilo.

 • Koncert žiakov našej školy

  Do galérie Koncert žiakov našej školy boli pridané fotografie.

  Posledné dni v škole sme si so žiakmi našej školy spestrili pekným koncertom. Predviedli sa na ňom tí žiaci, ktorí svoj voľný čas trávia usilovným cvičením na hudobný nástroj, ale aj tí, ktorí si radi a zo srdca  zaspievajú.

 • Výstava kaktusov

  Prváci a druháci na výstave kaktusov u pána Turčáka.

 • Dopravné ihrisko - 1.a 2. ročník

  Dopravnú výchovu absolvovali na mobilnom detskom dopravnom ihrisku aj prváci a druháci.

 • Dopravné ihrisko

  Dňa 19.06. - dopravná výchova žiakov všetkých tried prostredníctvom mobilného dopravného ihriska

 • Pozdravujeme zo Školy v prírode

  Do galérie Pozdravujeme zo Školy v prírode boli pridané fotografie.

 • MDD na Liptove

  Do galérie MDD na Liptove boli pridané fotografie.

 • Naše naj - speváčky

  Naše naj-speváčky ľudových piesní - Lea Malatinková, Barborka Bullová, Anetka Veselá - nás reprezentovali na speváckych súťažiach Slávik Slovenska a Matičný slávik. Veľmi sa tešíme z toho, že v obidvoch súťažiach sa Lea Malatinková umiestnila na 1.mieste. GRATULUJEME!!!!!!!!

 • Jar v druhej triede

  V prírode

  Za slnečného dňa sme sa vybrali zbierať púpavy a viť z nich venčeky. Inokedy sme skúšali do púpav fúkať a pozorovať let semienok. Podarilo sa nám to zachytiť v maľbe. Na Deň Zeme sme čistili okolie rieky a učili sa hádzať kamienky. Vytvorili sme peknú zemeguľu a plagát. Zistili sme, že sa odpadové materiály môžu ešte využiť. Tak sme vyrobili telefóny z použitých CD-čiek. V prírode sme pozorovali hmyz. Zaujali nás lienky, preto sme papierové lienky nalepovali na steblá papierovej trávy. Všetko čo sme sa o lienke dozvedeli sme využili v samostatnej práci v čítaní s porozumením o lienke. Kvety, ktoré sme pozorovali v prírode sme na výtvarnej výchove a prvouke maľovali, odtláčali a nalepovali. Zaujímavým zážitkom bolo stretnutie s malými kozliatkami.    

 • HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

  Víťazky školského kola recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín - Ninka Krížová a Lea Malatinková -  nás úspešne reprezentovali na okresnom kole a gratulujeme najmä Ninke Krížovej, ktorá sa vo svojej kategórii umietnila na 2.mieste.

 • DEŇ ZEME

  Deň Zeme vznikol ako reakcia na rozsiahle poškodzovanie životného prostredia. Tento deň sa začal oslavovať od roku 1970. Jeho cieľom je pripomenutie si našej závislosti na cenných daroch poskytované Zemou, a preto sa treba venovať otázkam životného prostredia a prostredníctvom spoločného celosvetového úsilia chrániť jej poklady pre budúce generácie ľudí a ostatných tvorov žijúcich na Zemi.Aj žiaci našej školy sa pridali k tejto iniciatíve zberom odpadu v okolí školy a obce - takto sa darilo najmladším - prvákom.

 • DEŇ NARCISOV

       Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do organizovania Dňa narcisov. Vďaka dobrovoľným príspevkom, ktoré boli v obci Podbiel vyzbierané, sme Lige proti rakovine zaslali sumu 407,49 eur. V mene ľudí chorých na rakovinu ďakujeme!!!!

   


                       

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou v Podbieli
  027 42 Podbiel 246
 • 043/ 5381048
  0908246133
  0911035246

Fotogaléria