Navigácia

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScSuplovanie boli aktualizované
 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScSuplovanie boli aktualizované
 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScSuplovanie boli aktualizované
 • iBobor

  Do galérie iBobor boli pridané fotografie.

  V dňoch 7.-8.11. sa žiaci 3. a 4. ročníka zapojili do vedomostnej súťaže s názvom iBobor.  

  Túto informatickú súťaž založila v roku 2004 prof. dr. Valentina Dagienė v Litve. Symbolom súťaže sa stal usilovný, inteligentný a čulý bobor, preto sa súťaž volá po litovsky Bebras (tento názov sa používa aj v angličtine na medzinárodných podujatiach) a po slovensky Informatický bobor. Úspešná súťaž sa odvtedy rozšírila do mnohých ďalších krajín. V školskom roku 2016/2017 sa konala súťaž v 44 krajinách a zapojilo sa do nej približne 1 650 000 žiakov.

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • 7. 11. 2017

  Zdraví môžeme byť iba vtedy, ak budeme mať potravu vo vyváženom zložení. Ako pomôcku sme si vytvorili pyramídu zdravej výživy, ktorú sme využili na všetkých vyučovacích predmetoch. Deti priniesli z domu ovocie a zeleninu a vlastnoručne pripravili niekoľko zeleninových šalátov a ovocné pyré, ktoré s chuťou skonzumovali. Na ochutnávku sme pozvali prvákov, aj im naše výrobky veľmi chutili. Jesť sa dá chutne i zdravo.

  Do galérie Stravujeme sa zdravo boli pridané fotografie.

 • Rozvíjanie telesnej zdatnosti a pohybovej aktivity, výchova k ochrane zdravia a ochrane životného prostredia, bezpečné správanie sa, to bolo cieľom našich didaktických hier v prírode. Využili sme pekné počasie a vydali sme sa do prírody po cykloturistickom chodníku do susednej dediny Krivá. Prváci s druhákmi si precvičili svoje zručnosti. Prekonávali prírodné prekážky, súťažili, športovali, precvičili si orientáciu v teréne v detskej ochrannej maske, určovali svetové strany a odhadovali vzdialenosti vytýčených bodov. Ukázali sme si ako zabezpečiť prvú pomoc pri úraze, alebo ako sa chrániť pred chorobami. Porozprávali sme sa aj o zvieratách žijúcich vo voľnej prírode a zároveň aké nebezpečenstvo môže od nich hroziť.Pripomenuli sme si dôležitosť vody v prírode. Pozorovali sme prírodu, nerasty, stromy, rastliny a aj huby, zahrali sa ekologickú hru „Čo nepatrí do prírody.“ Didaktické hry v prírode splnili svoj cieľ a žiaci sa opäť naučili niečo nové nielen z teoretickej, ale aj praktickej časti.

  Do galérie Didaktické hry boli pridané fotografie.

 • 1. 11. 2017

  Do galérie Divadelné predstavenie boli pridané fotografie.

 • 19. 10. 2017

  Do galérie Tretiaci na Červenej skale boli pridané fotografie.

  Čarokrásne divadlo si dnes pripravila príroda pre tretiakov a ich sprievodcov.  Krajina akoby obliata mliekom postupne odkrývala svoje krásy a my sme sa kochali všetkými jej prekvapeniami. Cestu na Červenú skalu sme odštartovali pozorovaním mangalíc. Najskôr sa nesmelo objavili iba dve, potom sa z kríkov vysypali sťa hrášky, ich mláďatá. Nakoniec sme pozorovali krochkanie a rýpanie sa v zemi väčšieho stáda prasiat. Neďaleko od nich, na nás z kríkov kričali trnky, ktoré sme neváhali ochutnať. Nechutili. Dali sme na radu starších a skúšali sme ďalej....až tá piata - šiesta trnka v poradí bola celkom chutná. Čím sme boli vyššie, tým viac sa cez konáre stromov predierali slnečné lúče. Po výstupe náročným terénom na Červenú skalu sa nám predostrel nádherný výhľad na Roháče a okolie. Podbiel bol v tom čase ešte pod bielou perinou a oddychoval. Kým sme sa nadesiatovali, oddýchli si a urobili pár záberov fotoaparátom, biela perina pominula a my sme ďalekohľadom sledovali život a ruch v obci. Aj prechod jesenným lesom bol očarujúci. Pod nohami nám šušťalo opadané lístie a kde tu sme v dutinách stromov zazreli nory zvierat. Príjemne vyčerpaní sme si v závere turistiky opiekli špekáčiky, klobásky a slaninku a posedeli si pri ohni.

  Dnes nám bolo spolu opäť veľmi dobre :)           

 • 19. 10. 2017

  Do galérie Bicyklom ku zdraviu...alebo Ako sme si zabicyklovať boli :D boli pridané fotografie.

  Dnes sa štvrtáci už celkom v skorých ranných hodinách, vybrali na turistiku na bicykloch. Trasa Podbiel - Krivá a späť. Síce nás potrápila "Pani Hmla", pretože sa jej vôbec nechcelo odísť. To nám ale nevadilo. Zašportovali sme si, zahrali sa a dokonca sa k nám pridali aj niektorí rodičia. Veľmi sme sa tešili aj horúcemu čajíku, ktorý pre náš pani učiteľka pripravila. 

  Máme za sebou super túru a už teraz sa tešíme na ďalšiu. 

 • 19. 10. 2017

  Do galérie Rodostrom z gombičiek boli pridané fotografie.

  Keďže október je mesiac Starých rodičov, aj naši štvrtáci tento rok na nich určite nezabudli. Vytvorili pre nich krásne dielko: Rodostrom z gombičiek. Dúfame, že im naše dielka urobia radosť. Máme ich totiž veľmi radi.

 • Do galérie Aktivity v ŠKD boli pridané fotografie.

 • Do galérie Cyklo výlet do obce Krivá boli pridané fotografie.

  14.9. žiaci tretieho ročníka vychutnávali posledné teplé lúče slnka v prírode. Na hodine Telesnej a športovej výchovy bicyklovali do neďalekej obce Krivá a späť. Najskôr si všetci preopakovali základné vedomosti o tom, ako by sa mali správať cyklisti na cestách a dohodli sa na pravidlách, dodržiavaním ktorých chceli predísť úrazom. Pani Márii Mačňákovej, ktorá im robila nielen sprievodcu, ale deťom pripravila aj ovocné občerstvenie, týmto ĎAKUJEM za pomoc. Aj vďaka teplým slnečným lúčom sú tretiaci bohatší o pekný rekreačno-turistický  zážitok...     

 • Júnový koncert žiakov

  Už tradične sa žiaci našej školy lúčia so školským rokom koncertom, v ktorom prezentujú svoje hudobné nadanie. Za každou skladbou alebo piesňou je obrovský kus tréningu. Deti tak dávajú návod ostatným kamarátom nielen ako sa zdokonaľovať v trpezlivosti, ale aj ako vhodne sa dá tráviť voľný čas. Nahliadnite aj vy na talenty, ktoré nám vyrastajú pred očami :)

  Koncert_ziakov_ZS_Podbiel_1.cast.mp4

  Koncert_ziakov_ZS_Podbiel_2.cast.mp4

 • 31. 8. 2017

  Do galérie aktivity v ŠKD boli pridané fotografie.

 • OZNAM

  Žiadame rodičov žiakov, ktorí chodili na obedy do jedálne, aby si zrušili príkazy na platenie obedov k 30.06.2017.

  Žiadame rodičov žiakov, ktorí boli prihlásení do školského klubu detí, aby si zrušili príkazy na platenie poplatkov za pobyt v ŠKD k 30.06.2017

 • 15. 6. 2017

  Do galérie Koncoročný výlet v Bojniciach boli pridané fotografie.

  Celoročná námaha našich žiakov bola odmenená výletom do Bojníc. Začali sme návštevou zoologickej záhrady, v ktorej sme obdivovali rôzne zvieratá z celého sveta. Po krátkom občerstvení zmrzlinou sme zavítali na Rozprávkový zámok, v ktorom nás čakali rozprávkové bytosti  z diel spisovateľky Boženy Nemcovej – Múdra žena, Soľ nad zlato, Čert a Káča, Popolvár. Boli sme vtiahnutí do deja všetkých týchto rozprávok a sústredene sme ho sledovali a dopĺňali. Nasledovali krátke nákupy a šťastný návrat domov. Opäť sme prežili nádherný deň v kruhu svojich spolužiakov a pani učiteliek.   

 • 14. 6. 2017

  Do galérie Cup cake boli pridané fotografie.

  Dnes si prváci sladko ukončili krúžok anglického jazyka. Vyzdobili si, ale aj spapali mafinky - po anglicky "cup cakes". Chutilo!!!

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou v Podbieli
  027 42 Podbiel 246
 • 043 5381048

Fotogaléria