Navigácia

Profil verejného obstarávateľa

Profil VO

Verejný obstarávateľ: Základná škola s materskou školou Podbiel

Sídlo: Podbiel 246, 027 42

IČO: 42349036

DIČ: 202 3938103

Štatutárny zástupca: Mgr. Blanka Kontrová, riaditeľka školy

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou v Podbieli
    027 42 Podbiel 246
  • 043/ 5381048
    0908246133
    0911035246

Fotogaléria