Navigácia

ĎAKUJEME

všetkým, ktorí nám pomáhajú

Školský rok 2016/2017:

Ďakujeme všetkým, ktorí pomáhali pri organizovaní Vianočných trhov v Podbieli - žiakom a ich rodinám, zamestnancom školy a obecného úradu, SZUŠ v Tvrdošíne, OZ Infoma, výboru rodičov školy, MO ČK a hokejistom z Podbiela a všetkým ostatným, ktorí nás podporili kúpou výrobkov.

Školský rok 2015/2016:

Mirke Sitekovej a jej pomocníkom zo spoločenstva eRko Podbiel za veselý karneval a pomoc pri jeho organizovaní a p. V. Krížovi za výbornú hudbu, bez ktorej by karneval nebol karnevalom :)

 

SPONZOROM, ktorí prispeli na odmeny pre deti, alebo iným spôsobom pomohli pri organizácii detského karnevalu: COOP Jednota Podbiel (p. Lofajová), Potraviny Dudášik, Reštaurácia J. Korčušku, Mgr. Silvia Branická, Lenke Krupovej, ZŠ s MŠ Podbiel, školská jedáleň, Obec Podbiel.

 

Pani Ľubomíre Veselej a Anne Lukáčikovej za materiál na hodinu výtvarnej výchovy v 1. ročníku.

 

Pani Katke Kudzbelovej za materiál na vianočné trhy.

 

Pani Lenke Pazdúrovej a Monike Tesarovičovej za vedenie tvorivých dielní, na ktorých sa podelili o veľa pekných kreatívnych nápadov. 

 

P-parket s. r .o., Pizzeria a Reštaurácia Pod Lipou, Interiér Žuffa Podbiel, DREVODOM Orava s.r.o. a páni Tibor Mališka, Pavel Vranský a Štefan Starek finančne podporili tvorivé dielne pri príležitosti prípravy vianočného podujatia "Vianoce pre Riška". Všetkým sponzorom za ich finančné dary úprimne ĎAKUJEME!

 

Firme P-Parket s.r.o - za darovanie kobercov do ŠKD.

 

 

 

Školský rok 2014/2015:

Rodine TURČÁKOVEJ za staroslovanské placky, ktoré veľmi chutili!

Dobrovoľnému Hasičskému Zboru v Podbieli, za prezentovanie svojej dobrovoľníckej činnosti a techniky, ktorú používajú.

Pani Erike Vojtekovej, ktorá sa postarala o organizáciu detského karnevalu,  mamičkám, ktoré sa postarali o občerstvenie a všetkým sponzorom / Panasonic, Potraviny Dudášik, Reštaurácia Korčuška, p.Milan Lofaj, p.Silvia Branická, ktorí sa podieľali na organizácii Detského karnevalu  - Všetkým ĎAKUJEME!

Pánovi Pavlovi Tmákovi, za sponzorovanie rebríka pre školu - ďakujeme!!!

Pánovi  Dušanovi Turčákovi za prezentáciu života starých Slovanov a ukážku zaujímavých predmetov z dávnej minulosti.

Šikovným maminkám a ockom našich žiakov, ktoré nám pomohli s prípravou Vianočných  minitrhov. Ďakujeme Vám za Váš čas pri prezentácii ručných prác, pri príprave výrobkov a ich balení a pri výzdobe a upratovaní športovej haly. Naše poďakovanie patrí všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli a priložili tak ruku k dielu. ĎAKUJEME!

Pani Lenke Pazdúrovej za vianočný stromček, ktorý nám spríjemní predvianočný čas v škole. 

Pani Simone Klimentovej za tlač učebnej pomôcky.

Pánovi Rudolfovi Veselému za úpravu školského dvora a zhotovenie lavičiek a stolov pre deti.

 

Školský rok 2013/2014:

Pani Zuzane Smolárovej za kartónový papier pre žiakov.

Pani Monike Tesarovičovej za papier na kreslenie a tvorenie pre žiakov.

Pani Márii Mačňákovej za pozvanie do drevenice a prezentáciu života našich predkov. 

Pani Ľudke Lorincovej za nádherný adventný veniec.

Pani Márii Mačňákovej za kartónový papier pre žiakov.

Pani Simone Klimentovej za tlač a laminovanie učebných pomôcok.

Pani Vierke Ursínyovej za poskytnutý materiál a prezentáciu zdobenia medovníčkov.

Pani Márii Pavelekovej za papier na kreslenie a tvorenie pre žiakov.

Pánovi Jozefovi Mačňákovi za vtáčiu búdku a krmivo pre vtáčikov.

Mamičkám a všetkým sponzorom, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli s prípravou karnevalu pre deti.

Pani Ľudke Lorincovej za hudobný doprovod našich žiačok na speváckych súťažiach.

Pánovi Petrovi a Zuzane Smolárovcom za spestrenie vyučovania, ktoré pripravili pre žiakov 2. ročníka. Deti zažili nádherné piatkové dopoludnie s koníkom Mišom a poníkom Dášou. Nezabudnuteľnou bude aj jazda na voze. Ďakujeme :)

Rodine Lorincovej, za pozvanie na ich gazdovský dvor a rozprávanie o zvieratkách

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou v Podbieli
    027 42 Podbiel 246
  • 043/ 5381048
    0908246133
    0911035246

Fotogaléria